Giá Xe cập nhật

Bảng Giá Xe
MG7 STD 1.5T: đ
MG7 LUX 2.0T: đ
Bảng Giá Xe
MG4 EV DEL: 828000000 đ
MG4 EV LUX: 948000000 đ
Bảng Giá Xe
New MG5 MT: 399000000 đ
New MG5 AT STD: 459000000 đ
New MG5 AT DELUX: 499000000 đ
Bảng Giá Xe
MG5 STD 2023: 523000000 đ
MG5 LUX 2023: 588000000 đ
Bảng Giá Xe
MG ZS STD 2023: 538000000 đ
MG ZS COM 2023: 588000000 đ
MG ZS LUX 2023: 638000000 đ
Bảng Giá Xe
MG RX5 1.5T STD: 699000000 đ
MG RX5 1.5T LUX: 799000000 đ
Bảng Giá Xe
MG HS 1.5T DEL: 699000000 đ
MG HS 1.5T LUX: 749000000 đ